Stikkordarkiv: Kirkekamp

11. mars kl. 19:00 Preben Jordal: «Hiin forfærdelige Grændsestrid»

Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus (UB), Fakultetsklubben og møterommet (innerst i 2.etg). NB: Generalforsamling og styrevalg samme sted kl. 1800

Preben Jordal er litteraturkritiker og arbeider med en avhandling om Kierkegaards store kirkekamp ved Universitetet i Bergen.

Program for Generalforsamlingen 11.03.14. kl. 1800. Se Selskapets vedtekter for mer informasjon om hvordan DNSKS drives:

  1. Godkjennelse av dagsorden. Valg av referent. Informasjon om styrevalg
  2. Rapport fra Styrets og Selskapets aktivitet de siste 2 år
  3. Selskapets økonomi. Informasjon ved kasserer Thor Arvid Dyrerud
  4. Valg av nytt styre for 2014-2016
  5. Diskusjon og evt. vedtak om medlemskap i Norske Kirkeakademier (NKA)
  6. Diskusjon om selskapets videre arbeid. Alle medlemmer bes om å fremme forslag
  7. Takk og eventuelt

Generalforsamlingen avsluttes senest kl. 18:45.

Følgende kandidater har på forhånd meldt seg til styrevalg:

  • Aasne Jordheim
  • Thor Arvid Dyrerud
  • Birgitte Hanssen
  • Elin Husebø
  • Marius Timmann Mjaaland
  • Eirik Nome
  • Anders Holt (stiller som vara til styret)

Det er mulig å komme med forslag til kandidater under punkt 1 på generalforsamlingen.