Kafka, Kierkegaard og det komiske paradokset

Torsdag 14. januar på Deichmanske bibliotek, Sentrum. Klokken 18:00

NB: Merk tid og sted! På grunn av stor pågang har vi måttet endre lokale og tidspunkt. Vær ute i god tid, gjerne 15-30 min. på forhånd!

Ifølge Kierkegaard er en humorist i besittelse av en egen form for innsikt om det selvmotsigende og komiske i den menneskelige søken etter objektiv sannhet. Ingeborg Helleberg vil, med utgangspunkt i sin egen masteroppgave, forsvare en tese om hvordan humoren i Kafkas tekster har en erkjennelsesteoretisk funksjon, som åpenbarer det fåfengte og paradoksale i denne søken.

Etter foredraget blir det tid til spørsmål og samtale.

Sted: Deichmanske Bibliotek, Hovedutlånet, Arne Garborgs Plass 4, 0179 Oslo

Vel møtt!

Se foredraget i opptak!

Vi var så heldige at fastlege og hobbyfotograf Ole Kristian Losvik tilbød seg å filme og strømme foredraget, som du kan se på hans youtube-kanal eller arrangementssiden hos morgenbladet.no/portalen. Lyden ble uheldigvis ikke med før ganske nøyaktig tolv minutter.

 

Kafka, Helleberg og Kierkegaard

 

Den Religieuse er Den der efter størst Maalestok har opdaget det Comiske, og dog anseer han ikke det Comiske for det Høieste, thi det Religieuse er den reneste Pathos. Men anseer han det Comiske for det Høieste, saa er hans Comik eo ipso lavere; thi det Comiske ligger altid i en Modsigelse, og dersom det Comiske selv er det Høieste, saa mangler her den Modsigelse, i hvilken det Comiske er og i hvilken det tager sig ud. Derfor gjelder det uden Undtagelse, at jo dygtigere et Menneske existerer, jo mere vil han opdage det Comiske.

– Johannes Climacus i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *