Leif Høghaug på Ugla 12. april

Vi har nok en gang gleden av å invitere til arrangement på ugla. Denne gang er det lyriker, kritiker og litteraturviter Leif Høghaug som skal belyse oss.

Tidspunkt 19:00

Som vanlig er det gratis inngang.

Flere detaljer følger snarlig!

Leif Høghaug er en norsk forfatter og lyriker, bosatt på Gran på Hadeland. Høghaug har hovedfag i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og har undervist ved UiO og forfatterstudiet ved Høgskolen i Telemark

Å leve med Kierkegaard – boklansering på Litteraturhuset 9. mai

Arrangement i samarbeid med Vårt Land forlag:

Sørine Gotfredsen i samtale med Åste Dokka.

Møtet med Kierkegaard ga Sørine Gotfredsen et nytt syn på seg selv, på livet og på kjærligheten. I sin bok «Å leve med Kierkegaard» viser Gotfredsen hvordan en 200 år gammel forfatter kan være en guide gjennom kjærlighetssorger og eksistensiell hjemløshet – han møter også det moderne mennesket og hjelper det til å forstå seg selv.

Sørine Gotfredsen er journalist, prest, debattant og forfatter, bl.a. av den kritikerroste romanen Regine (2005) og Løft blikket – Nåde i narcissismens tid (2015). Hun er dessuten en av Danmarks hyppigst brukte kommentatorer og skiver i bl.a. Berlingske, Kristeligt Dagblad og DR2’s Deadline.

Åste Dokka er teolog og jobber som kommentator og forlagsredaktør i Vårt Land.

Arrangementet er et samarbeid mellom Vårt Land forlag og Det Norske Søren Kierkegaard selskap

Elin Husebø sitt bilete.

Peer Gynt i lys av psykodynamisk personlighetsteori – Marit Aalen

23. mars på Ugla Bokbar: foredrag og samtale ved Marit Aalen

 

Søren Kierkegaard har tradisjonelt bidratt med den dominerende tolkningsnøkkelen til Peer Gynt – at han representerer et eksistensielt sett uoppfylt selv. I sin ferske doktorgrad utfordrer Marit Aalen denne tolkningen med en psykodynamisk lesning. Melanie Klein og Wilfred Bions teorier om personlighetsutvikling gir en ny måte å forstå både Peer og Solveig og dynamikken mellom dem. Etter foredraget blir det anledning til spørsmål, innspill og samtale.

Marit Aalen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus’ institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. I januar 2016 disputerte hun med avhandlingen “The issue of arrested personality disorder in Henrik Ibsen’s Peer Gynt. Readings inspired by Melanie Klein and Wilfred Bion.”

Kierkegaard og det nådeløse samfunnet ved Jan Inge Sørbø

Fredag 28. oktober på Ugla Bokbar. Klokken 1800

«I Sygdommen til Døden analyserer Kierkegaard ei fortviling som spring ut av det å prøva å skapa seg sjølv, skapa sin eigen identitet. I vårt samfunn er dette å skapa seg sjølv, sin eigen identitet, karriere og sin eigen «branding» blitt sjølve hovudprosjektet. Difor er Kierkegaards analyse skarp og relevant: Å skapa seg sjølv, spring ut av fortviling og må føra til fortviling» skriver Sørbø.

Jan Inge Sørbø er forfatter, journalist og professor ved institutt for sosialfag ved Høgskolen i Volda. Denne kvelden kommer han for å foredra om fortvilelse og det å skape seg selv på Aschehougs nye bokbar, Ugla. Det vil åpnes for spørsmål og samtale etter foredraget.

Vel møtt!

jan-inge-sorbo

Ugla Bar finner du i Kristian Augusts gate 7A

 

 

 

 

 

Kierkegaard som essayist?

Torsdag 11. februar på Deichmanske bibliotek, Hovedfilialen. Klokken 18:00

amelberg

Arne Melberg er en av Norges fremste litteraturvitere og har skrevet flere bidrag til å forstå Kierkegaard som litterær forfatter. Han skriver nå en ny bok om essayet som litterær genre i nordisk litteratur, der det viser seg at Kierkegaard har spilt en interessant rolle.

Etter foredraget blir det god tid til spørsmål og samtale.

 

Det hele vil finne sted i hovedrommet til biblioteket, i andre etasje. Hovedbiblioteket finner du på Arne Garborgs plass (trykk link for kart).

 

 

Kafka, Kierkegaard og det komiske paradokset

Torsdag 14. januar på Deichmanske bibliotek, Sentrum. Klokken 18:00

NB: Merk tid og sted! På grunn av stor pågang har vi måttet endre lokale og tidspunkt. Vær ute i god tid, gjerne 15-30 min. på forhånd!

Ifølge Kierkegaard er en humorist i besittelse av en egen form for innsikt om det selvmotsigende og komiske i den menneskelige søken etter objektiv sannhet. Ingeborg Helleberg vil, med utgangspunkt i sin egen masteroppgave, forsvare en tese om hvordan humoren i Kafkas tekster har en erkjennelsesteoretisk funksjon, som åpenbarer det fåfengte og paradoksale i denne søken.

Etter foredraget blir det tid til spørsmål og samtale.

Sted: Deichmanske Bibliotek, Hovedutlånet, Arne Garborgs Plass 4, 0179 Oslo

Vel møtt!

Se foredraget i opptak!

Vi var så heldige at fastlege og hobbyfotograf Ole Kristian Losvik tilbød seg å filme og strømme foredraget, som du kan se på hans youtube-kanal eller arrangementssiden hos morgenbladet.no/portalen. Lyden ble uheldigvis ikke med før ganske nøyaktig tolv minutter.

 

Kafka, Helleberg og Kierkegaard

 

Den Religieuse er Den der efter størst Maalestok har opdaget det Comiske, og dog anseer han ikke det Comiske for det Høieste, thi det Religieuse er den reneste Pathos. Men anseer han det Comiske for det Høieste, saa er hans Comik eo ipso lavere; thi det Comiske ligger altid i en Modsigelse, og dersom det Comiske selv er det Høieste, saa mangler her den Modsigelse, i hvilken det Comiske er og i hvilken det tager sig ud. Derfor gjelder det uden Undtagelse, at jo dygtigere et Menneske existerer, jo mere vil han opdage det Comiske.

– Johannes Climacus i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift

Kierkegaard på norsk – En oversetters bekjennelser, med Knut Johansen

Onsdag 18. november, klokken 19:00 på Café Collett

Knut Johansen har oversatt nok et Kierkegaard-verk, og denne gangen er det Liljen på Marken og Fuglen under Himmelen som vi skal få gleden av å lese på norsk. Han kommer for å fortelle og bekjenne om de spesielle utfordringene med å oversette Søren Kierkegaard, og balansegangen mellom å være trofast mot forfatter og å ta hensyn til leseren.

Dette har han fått god tid til å tenke på underveis i arbeidet med å oversette Forførerens dagbok (1995), Begrepet angst (2005), Gjentagelsen (2009), Frykt og beven (2011), og Enten – eller (2013).

I tillegg kommer Endre Ruset for å åpne med lesning fra sin diktsamling Elsket og savnet.

Inngangen er gratis, det er servering i baren, og etter foredraget blir det tid til spørsmål og samtale.

Café Collett finner du ved St. Hanshaugen, like ved 37-bussens stoppeplass Colletts gate.

Boka gis ut på Verbum forlag

 

Knut JohansenLiljen på marken bokRusetEndreLitenSHV___V3

Gry Stålsett: Fortvilelse og forsoning – betydningen av selvforholdet.

Torsdag 18. juni kl. 14:00 – I Lille Auditorium, Gaustad Sykehus Hovedbygget.

Gry Stålsett er spesialpsykolog ved Modum Bad, der hun har arbeidet i over tjue år, og er en av landets fremste eksperter på skam. Hennes doktoravhandling Existential and Religious Issues in Psychotherapy åpner for nye perspektiver på Kierkegaard i lys av religionspsykologi og psykoterapi.

Foredrag med påfølgende diskusjon og samtale.

Gry Stålsett                                                          Kierkegaard

 

Adorno møter Kierkegaard, 23. april

På Café Mistral, klokken 19:00

Theodor Adornos doktoravhandling Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen og forholdet mellom Adorno og Kierkegaard er påfallende lite kommentert i resepsjonen av de to tenkerne. Ole Fjereide foredrar denne kvelden om Adornos kritikk av Kierkegaard og noen av de premissene som ligger til grunn for Adornos enestående Kierkegaardlesning. Vel møtt til et mestermøte, der også tenkere som Walter Benjamin melder sin ankomst.

Fjereide jobber som foreleser ved Kulturakademiet i Barcelona. Foredraget skriver seg fra hans hovedoppgave i filosofi. Det åpnes som alltid for spørsmål og samtale etter arrangementet.

adorno vs. kierkegaardtheodor-w-adorno-1996-kierkegaard-bog-med-haeftet-ryg

 

Stedet er Café Mistral på Majorstua (Majorstuveien 41), hvor god mat og drikke er å få kjøpt og inngangen er gratis.

Torsdag 5. mars kl. 19:00: Safet Bektovic om Kierkegaard og Islam (Café Mistral)

Safet BektovicSafet Bektovic kjenner forholdet mellom islamsk filosofi, særlig Sufi-tradisjonen, og Kierkegaard bedre enn noen annen. Han har i en årrekke vært tilknyttet Søren Kierkegaards Forskningscenter og Københavns Universitet. I dag er Bektovic ansatt ved Universitetet i Oslo der han underviser i islamsk filosofi og teologi. Bektovic utgav i 2012 boken Islamisk filosofi. Baggrund, problemstillinger og moderne udformninger.

Foredraget finner sted i Café Mistral i Majorstuveien 41 torsdag 5. mars 2015 kl. 19:00. Gratis inngang. Servering i caféen.