Månedlige arkiver: november 2013

Jon Stewart: Kierkegaard as Enlightenment Thinker [4. desember 14:15]

cropped-sk1.jpgOnsdag 4. desember kl. 14:15-16:00 på Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi (IFIKK), Georg Morgenstiernes hus, Rom 152 (Adr. Blindernveien 31, inng. Moltke Moes vei).

Jon Stewart er internasjonalt anerkjent forsker ved Kierkegaard-senteret ved Københavns Universitet og president i International Kierkegaard Society. Hans besøk i Oslo er en stor begivenhet i anledning Kierkegaards 200-års jubileum. Arrangører: Det Norske Søren Kierkegaard Selskap og Institutt for Filosofi