Kierkegaard som essayist?

Torsdag 11. februar på Deichmanske bibliotek, Hovedfilialen. Klokken 18:00

amelberg

Arne Melberg er en av Norges fremste litteraturvitere og har skrevet flere bidrag til å forstå Kierkegaard som litterær forfatter. Han skriver nå en ny bok om essayet som litterær genre i nordisk litteratur, der det viser seg at Kierkegaard har spilt en interessant rolle.

Etter foredraget blir det god tid til spørsmål og samtale.

 

Det hele vil finne sted i hovedrommet til biblioteket, i andre etasje. Hovedbiblioteket finner du på Arne Garborgs plass (trykk link for kart).

 

 

Kafka, Kierkegaard og det komiske paradokset

Torsdag 14. januar på Deichmanske bibliotek, Sentrum. Klokken 18:00

NB: Merk tid og sted! På grunn av stor pågang har vi måttet endre lokale og tidspunkt. Vær ute i god tid, gjerne 15-30 min. på forhånd!

Ifølge Kierkegaard er en humorist i besittelse av en egen form for innsikt om det selvmotsigende og komiske i den menneskelige søken etter objektiv sannhet. Ingeborg Helleberg vil, med utgangspunkt i sin egen masteroppgave, forsvare en tese om hvordan humoren i Kafkas tekster har en erkjennelsesteoretisk funksjon, som åpenbarer det fåfengte og paradoksale i denne søken.

Etter foredraget blir det tid til spørsmål og samtale.

Sted: Deichmanske Bibliotek, Hovedutlånet, Arne Garborgs Plass 4, 0179 Oslo

Vel møtt!

Se foredraget i opptak!

Vi var så heldige at fastlege og hobbyfotograf Ole Kristian Losvik tilbød seg å filme og strømme foredraget, som du kan se på hans youtube-kanal eller arrangementssiden hos morgenbladet.no/portalen. Lyden ble uheldigvis ikke med før ganske nøyaktig tolv minutter.

 

Kafka, Helleberg og Kierkegaard

 

Den Religieuse er Den der efter størst Maalestok har opdaget det Comiske, og dog anseer han ikke det Comiske for det Høieste, thi det Religieuse er den reneste Pathos. Men anseer han det Comiske for det Høieste, saa er hans Comik eo ipso lavere; thi det Comiske ligger altid i en Modsigelse, og dersom det Comiske selv er det Høieste, saa mangler her den Modsigelse, i hvilken det Comiske er og i hvilken det tager sig ud. Derfor gjelder det uden Undtagelse, at jo dygtigere et Menneske existerer, jo mere vil han opdage det Comiske.

- Johannes Climacus i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift

Kierkegaard på norsk – En oversetters bekjennelser, med Knut Johansen

Onsdag 18. november, klokken 19:00 på Café Collett

Knut Johansen har oversatt nok et Kierkegaard-verk, og denne gangen er det Liljen på Marken og Fuglen under Himmelen som vi skal få gleden av å lese på norsk. Han kommer for å fortelle og bekjenne om de spesielle utfordringene med å oversette Søren Kierkegaard, og balansegangen mellom å være trofast mot forfatter og å ta hensyn til leseren.

Dette har han fått god tid til å tenke på underveis i arbeidet med å oversette Forførerens dagbok (1995), Begrepet angst (2005), Gjentagelsen (2009), Frykt og beven (2011), og Enten – eller (2013).

I tillegg kommer Endre Ruset for å åpne med lesning fra sin diktsamling Elsket og savnet.

Inngangen er gratis, det er servering i baren, og etter foredraget blir det tid til spørsmål og samtale.

Café Collett finner du ved St. Hanshaugen, like ved 37-bussens stoppeplass Colletts gate.

Boka gis ut på Verbum forlag

 

Knut JohansenLiljen på marken bokRusetEndreLitenSHV___V3

Gry Stålsett: Fortvilelse og forsoning – betydningen av selvforholdet.

Torsdag 18. juni kl. 14:00 – I Lille Auditorium, Gaustad Sykehus Hovedbygget.

Gry Stålsett er spesialpsykolog ved Modum Bad, der hun har arbeidet i over tjue år, og er en av landets fremste eksperter på skam. Hennes doktoravhandling Existential and Religious Issues in Psychotherapy åpner for nye perspektiver på Kierkegaard i lys av religionspsykologi og psykoterapi.

Foredrag med påfølgende diskusjon og samtale.

Gry Stålsett                                                          Kierkegaard

 

Adorno møter Kierkegaard, 23. april

På Café Mistral, klokken 19:00

Theodor Adornos doktoravhandling Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen og forholdet mellom Adorno og Kierkegaard er påfallende lite kommentert i resepsjonen av de to tenkerne. Ole Fjereide foredrar denne kvelden om Adornos kritikk av Kierkegaard og noen av de premissene som ligger til grunn for Adornos enestående Kierkegaardlesning. Vel møtt til et mestermøte, der også tenkere som Walter Benjamin melder sin ankomst.

Fjereide jobber som foreleser ved Kulturakademiet i Barcelona. Foredraget skriver seg fra hans hovedoppgave i filosofi. Det åpnes som alltid for spørsmål og samtale etter arrangementet.

adorno vs. kierkegaardtheodor-w-adorno-1996-kierkegaard-bog-med-haeftet-ryg

 

Stedet er Café Mistral på Majorstua (Majorstuveien 41), hvor god mat og drikke er å få kjøpt og inngangen er gratis.

Torsdag 5. mars kl. 19:00: Safet Bektovic om Kierkegaard og Islam (Café Mistral)

Safet BektovicSafet Bektovic kjenner forholdet mellom islamsk filosofi, særlig Sufi-tradisjonen, og Kierkegaard bedre enn noen annen. Han har i en årrekke vært tilknyttet Søren Kierkegaards Forskningscenter og Københavns Universitet. I dag er Bektovic ansatt ved Universitetet i Oslo der han underviser i islamsk filosofi og teologi. Bektovic utgav i 2012 boken Islamisk filosofi. Baggrund, problemstillinger og moderne udformninger.

Foredraget finner sted i Café Mistral i Majorstuveien 41 torsdag 5. mars 2015 kl. 19:00. Gratis inngang. Servering i caféen.

Onsdag 5. november 1900: Per Thomas Andersen – I AFFEKT

Per Thomas Andersen

Per Thomas Andersen

 

 

 

 

 

 

 

I AFFEKT: Frygt og andre Bævelser i Søren Kierkegaards tekster

Onsdag 5. november kl. 19.00 i Kverneland, Litteraturhuset

Foredraget tar utgangspunkt i en nærlesning av Søren Kierkegaards Frygt og Bæven med hovedvekt på emosjonenes betydning. Hva innebærer det at Kierkegaard bruker emosjoner som innfallsvinkel til noen av sine viktigste anliggender som tenker? Vel møtt til en snikkikk i et av Per Thomas Andersens pågående prosjekter. Per Thomas Andersen er forfatter og professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Etter foredraget åpnes det for spørsmål og diskusjon. Inngang kr. 50,- (gratis for medlemmer).

Det mystiske mennesket

Mandag 6. okt. 19:00 DET MYSTISKE MENNESKET

Søren Kierkegaard og Johannes av Korset – foredrag ved Eirik Nome og Jens Oscar Jenssen
Sted: Café Mistral, Majorstuveien 41, 0367 Oslo. Gratis adgang. Servering i Caféen

Eirik Nome og Jens Oscar Jenssen er begge idehistorikere med fordypning i henholdsvis
Søren Kierkegaard og Johannes av Korset. Foredraget og samtalen mellom de to blir
samtidig en samtale mellom to dyptloddende utforskere av menneskesinnet, dets
fortvilelse, glede og avgrunner.

Lars Svendsen

1. april 1900: Lars Fr. Svendsen om Kierkegaards ONDSKAP

Lars Fr. Svendsen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet en rekke bøker om spørsmål som frykt, mote, kjedsomhet, arbeid, liberalisme – og ondskap. Bøkene er oversatt til 26 språk og han er kjent som en meget habil formidler og foreleser. Han vil i dette foredraget se særlig på hvordan Kierkegaard forholder seg til tanken om det radikale onde i Kants filosofi. Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus (UB), Auditorium 2 

Preben Jordal

11. mars kl. 19:00 Preben Jordal: «Hiin forfærdelige Grændsestrid»

Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus (UB), Fakultetsklubben og møterommet (innerst i 2.etg). NB: Generalforsamling og styrevalg samme sted kl. 1800

Preben Jordal er litteraturkritiker og arbeider med en avhandling om Kierkegaards store kirkekamp ved Universitetet i Bergen.

Program for Generalforsamlingen 11.03.14. kl. 1800. Se Selskapets vedtekter for mer informasjon om hvordan DNSKS drives:

 1. Godkjennelse av dagsorden. Valg av referent. Informasjon om styrevalg
 2. Rapport fra Styrets og Selskapets aktivitet de siste 2 år
 3. Selskapets økonomi. Informasjon ved kasserer Thor Arvid Dyrerud
 4. Valg av nytt styre for 2014-2016
 5. Diskusjon og evt. vedtak om medlemskap i Norske Kirkeakademier (NKA)
 6. Diskusjon om selskapets videre arbeid. Alle medlemmer bes om å fremme forslag
 7. Takk og eventuelt

Generalforsamlingen avsluttes senest kl. 18:45.

Følgende kandidater har på forhånd meldt seg til styrevalg:

 • Aasne Jordheim
 • Thor Arvid Dyrerud
 • Birgitte Hanssen
 • Elin Husebø
 • Marius Timmann Mjaaland
 • Eirik Nome
 • Anders Holt (stiller som vara til styret)

Det er mulig å komme med forslag til kandidater under punkt 1 på generalforsamlingen.